Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/372/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 28.06.2021 r. do dnia 26.07.2021 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.     

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie czatu internetowego na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w dniu 20.07.2021 r. od godz. 1000 do godz. 1600. Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących projektu planu, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie rzeczywistym.

Od godz. 1400 do godz. 1600 dyskusja publiczna będzie miała formę spotkania online w oprogramowaniu MS Teams. W dniu dyskusji zostanie wygenerowany bezpośredni link do spotkania, który zostanie udostępniony o godzinie 1000 na stronie dyskusjapubliczna.eu.

 • 21 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że do odwołania w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W związku z tym od dnia 28.06.2021 r. do dnia26.07.2021 r.zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2021 r.

 

Prezydent Miasta Elbląg

 

  ***projekt uchwały***

 ***projekt rysunku***

 ***prognoza oddzialywania na srodowisko***

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komentarze  

#3 Urząd Miejski 2021-07-20 16:00
Dyskusja została zakończona. Dziękujemy za udział w dyskusji
Odpowiedz z cytatem
#2 Urząd Miejski 2021-07-20 08:35
Poniżej znajdą Państwo link do dyskusji w formie video konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a66b219a353ad4dc588aa250315e2a005%40thread.tacv2/1626761529257?context=%7b%22Tid%22%3a%2246c1a4a2-2c73-4854-aaaa-0e5b2930b2b4%22%2c%22Oid%22%3a%221d011027-01be-40a0-ae35-74acfa8cdabe%22%7d
Odpowiedz z cytatem
#1 Urząd Miejski 2021-07-20 07:50
Od godziny 10 do godziny 16 dyskusja odbywać się będzie na tej stronie w formie czatu.
W godzinach 14-16 umożliwiony zostanie również udział w dyskusji w formie video konferencji a aplikacji MS Teams.
Odpowiedz z cytatem

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież